Da det som bekendt er påske fra torsdag d. 1. april til og med mandag d. 5. april, vil det ikke være muligt at få afhentet/bragt måleudstyr på disse dage.

Leveringstider i forbindelse med påsken vil derfor være som følger:

  • Måleudstyr der afhentes torsdag 25/3 vil blive leveret torsdag 8/4
  • Måleudstyr der afhentes fredag 26/3 vil blive leveret fredag 9/4
  • Måleudstyr der afhentes mandag 29/3 vil blive leveret mandag 12/4
  • Måleudstyr der afhentes tirsdag 30/3 vil blive leveret tirsdag 13/4
  • Måleudstyr der afhentes onsdag 31/3 vil blive leveret onsdag 14/4

Der vil ikke blive afhentet/leveret måleudstyr i Sverige i uge 13, da der er helligdag i Danmark torsdag 1/4.

Såfremt De måtte have problemer med at undvære Deres måleudstyr i 2 uger, har vi muligheden for at fremsende det med post efter 5 arbejdsdage efter modtagelsesdato, såfremt De/vi skønner at måleudstyret ikke vil tage skade af denne form for transport.

Vi håber på Deres forståelse, og står naturligvis til Deres fulde disposition ved eventuelle spørgsmål til ovennævnte.

Måleteknisk support

Vi hjælper vores kunder med måleteknik i forbindelse med produktkvalitet og risikostyring.

Dette gør vi ved at
- arbejde som en uafhængig leverandør, der leverer ydelser inden for kalibrering, måling og rådgivning
- have brede kompetencer, og høj kvalitet af ydelser til vores kunder
- levere fleksible og værditilførende serviceløsninger
- være tættere på vores kunder og levere on-site-ydelser
- arbejde på langsigtede og stærke kunderelationer
- have kompetente, selvstændige og engagerede medarbejdere på alle niveauer.