Elmålereelmaalere

Element Metech A/S er DANAK akkrediteret til kalibrering af elmålere. Vores mange års erfaring, vores veluddannede personale samt brugen af referencemåleudstyr på et meget højt, teknisk niveau danner baggrunden for vores store ekspertise.

Målerlaboratorium

Vort målerlaboratorium er det eneste af sin art i Danmark og kalibrerer årligt ca. 15.000 elmålere for danske elselskaber og leverandører af elmålere. Laboratoriet lever, som DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium, op til kravene til kalibrering af elmålere.

Lovpligtig statistisk målerkontrol

For at sikre, at elmålere måler nøjagtigt, er disse underlagt en lovpligtig stikprøvekontrol. Vort online kontrolsystem for elmålere i drift, Målerweb, hjælper kunden med at huske på kontrollerne, så udtagning af stikprøverne bliver en smal sag. Når kunden har udtaget og sendt målerne til os, foretager vi kalibreringerne og opdaterer Målerweb med resultaterne.

Hvis kunden klager over sin elmåler - hvad så?

En gang imellem sker det, at der opstår uenighed hos kunden om elmålerens nøjagtighed. Hvis det sker, er vi parat til at rådgive Dem, således De er klædt på til at behandle kundens henvendelse. Vi har eksempelvis mulighed for at udarbejde en uvildig kalibreringsrapport over kundens elmåler, således eventuelle uoverensstemmelser mellem Dem og kunden nemt kan afklares.

Typiske services

  • Kalibrering af elmålere i fm. stikprøvekontrol
  • Kalibrering af elmålere i fm. kundeklage
  • Kalibrering af elmålere for transmissionsselskaber
  • Re-verifikation af elmålere
  • Verifikation af nye elmålere

 

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Akkrediterede ydelser

Denne ydelse giver kunden en international anerkendt kalibrering og opfylder kravene til kalibrering i henhold til ISO/IEC 17025 og IAFT 16949. Læs mere

Sporbare ydelser

Denne ydelse giver kunden en sporbar kalibrering, der opfylder kravene i ISO/IEC 17025, ISO 9001 og ISO 10012. Læs mere