Certainty in Metrology

We Make Certain

Kalibreringsydelser

Kalibrering, Validering & Opmåling

Element Metech er en førende leverandør inden for akkrediteret kalibrering og validering af måleudstyr i Danmark og med over 100 ansatte og laboratorier over hele landet, er vi altid tæt på vore kunder.

Tidligere var vi Exova Metech og i juni 2018 ændrede vi navn til Element Metech. Med over 70 år i branchen leverer vi Europas bredeste udvalg af sporbare og akkrediterede metrologitjenester. 

Kalibrering

Elmålereelmaalere

Element Metech A/S er DANAK akkrediteret til kalibrering af elmålere. Vores mange års erfaring, vores veluddannede personale samt brugen af referencemåleudstyr på et meget højt, teknisk niveau danner baggrunden for vores store ekspertise.

Målerlaboratorium

Vort målerlaboratorium er det eneste af sin art i Danmark og kalibrerer årligt ca. 15.000 elmålere for danske elselskaber og leverandører af elmålere. Laboratoriet lever, som DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium, op til kravene til kalibrering af elmålere.

Lovpligtig statistisk målerkontrol

For at sikre, at elmålere måler nøjagtigt, er disse underlagt en lovpligtig stikprøvekontrol. Vort online kontrolsystem for elmålere i drift, Målerweb, hjælper kunden med at huske på kontrollerne, så udtagning af stikprøverne bliver en smal sag. Når kunden har udtaget og sendt målerne til os, foretager vi kalibreringerne og opdaterer Målerweb med resultaterne.

Hvis kunden klager over sin elmåler - hvad så?

En gang imellem sker det, at der opstår uenighed hos kunden om elmålerens nøjagtighed. Hvis det sker, er vi parat til at rådgive Dem, således De er klædt på til at behandle kundens henvendelse. Vi har eksempelvis mulighed for at udarbejde en uvildig kalibreringsrapport over kundens elmåler, således eventuelle uoverensstemmelser mellem Dem og kunden nemt kan afklares.

Typiske services

 • Kalibrering af elmålere i fm. stikprøvekontrol
 • Kalibrering af elmålere i fm. kundeklage
 • Kalibrering af elmålere for transmissionsselskaber
 • Re-verifikation af elmålere
 • Verifikation af nye elmålere

 

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Ledningsevne

Procesindustrien og servicesektoren kræver i stigende omfang dokumenteret måling af ledningsevne.

Akkrediteret laboratorium

Element Metech råder over et veludstyret laboratorium for ledningsevne. Hér udføres DANAK akkrediteret kalibrering af måleudstyr til måling af ledningsevne. Akkrediteringen omfatter såvel bestemmelse af cellekonstant som sammenligningskalibrering af ledningsevne.

Kalibreringen kan, ud over kalibrering af ledningsevne, også omfatte elektrisk kalibrering af transmitteren og temperatur kalibrering af føleren.

Også on-site kalibrering

Kalibrering af procesinstrumenter udføres såvel på laboratoriet som hos kunden.

Justering og korrektionsdata

Som en yderligere service kan vi tilbyde at justere eller indlægge korrektionsdata i de fleste typer måleudstyr inden for ledningsevne.

Typiske instrumenttyper

 • Ledningsevneføler
 • Ledningsevnetransmitter
 • Rentvandsanlæg
 • Opvaskemaskiner

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af instrumenter der generere eller måler flow. Vi er uafhængige af andre forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikant- og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Volumen flow måler
 • Mængde flow måler
 • Flow kontroller
 • Flow rør
 • Drejemåler
 • Slit sampler
 • Luft sampler
 • Bobbel flow måler
 • VA flow måler
 • Lækage tester
 • Glødetest enhed

Justering og korrektionsdata

En ekstra service som vi tilbyder, er justering eller indtastning af korrektionsdata i de fleste typer af gas flow måleudstyr, samt slit og luft samplere.

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende færdigheder. Hvis den anmodede service ikke er tilgængelig tæt på din placering, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Pipetters nøjagtighed og præcision er afhængig af den service og behandling, den enkelte pipette bliver udsat for. Det kan være nødvendigt at udføre forebyggende vedligehold, så pipetten ikke afviger fra sine tolerancegrænser. Den eneste måde at konstatere dette på, er ved at kalibrere pipetten.

Omfang

På vort kalibreringslaboratorium tilbydes akkredieret kalibrering af pipetter i området fra 0,1 µL. Kalibreringerne udføres i henhold til ISO 8655 samt NCCLS Guidelines med referenceudstyr sporbart til nationale og internationale normaler. Element Metech tilbyder akkrediteret kalibreringaf alle typer af pipetter og gerne med kundensegne pipettespidser. Vi kan endvidere tilbyde at udføre kalibreringen med brugeren som operatør, hvor vi sørger for den fornødne kalibreringsdokumentation.

Element Metech tilbyder også akkrediteret kalibrering af flerkanalspipetter i det antal kanaler, som de måtte anvendes med. Endvidere tilbydes kalibrering af andet volumetrisk udstyr som målekolber og dilutere. Dokumentation for kalibreringen gemmes hos Element Metech og bidrager hermed til den enkelte pipettes historik, som løbende kan analyseres.

Test og service

I forbindelse med kalibreringen foretages en leaktest af pipetten for at påvise, om den er mekanisk tæt og om stemplet fungerer optimalt. Vi er endvidere i stand til at justere og reparere pipetter og for at sikre det endelige resultat, afsluttes operationen med en kalibrering.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbar og akkrediteret kalibrering af vægte og lodder.

Element Metech udfører kalibrering af vægte og lodder. Vi er uafhængige af forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Justering

Som en ekstra service tilbyder vi også justering af de fleste former for vægte og lodder.

Overblik

Dette er et overblik over de servicecentre der tilbyder sporbare og akkrediterede kalibreringer af Masse. Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af instrumenter der måler tryk og/eller vakuum. Vi er uafhængige af producenter, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Manometer
 • Mikromanometer
 • Tryktransducer/-transmitter
 • Digital trykindikator
 • Air Data testsæt (Pitot Static)
 • Barometer
 • Vakuummåler
 • Trykkalibrator
 • Dødvægtstester

 

Primær standard

Element Metech er den eneste virksomhed i Nordeuropa som har en primær standard inden for barometrisk tryk, der bruges som reference for kalibrering af højde- og hastighedsmålere inden for luftfartsbranchen.

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbar og akkrediteret kalibrering af momentværktøj og -testere. Vi er uafhængige af producenter, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Momentnøgler
 • Momentskruetrækkere
 • Momenttransducere
 • Gearnøgler
 • Momenttestere

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbar og akkrediteret kalibrering af instrumenter til kraftmåling. Vi er uafhængige af forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Typiske instrumenttyper

 • Vejeceller
 • Kranvægte
 • Dynamometre
 • Digitale indikatorer
 • Krafttransducere

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech udfører sporbar og akkrediteret kalibrering af geometrisk måleudstyr.

Vi er uafhængige af producenter og forhandlere og er i stand til at kalibrere stort set alle fabrikater og udstyrstyper.

Kalibreringerne udføres som udgangspunkt i henhold til internationale standarder, men har kunden specielle krav, tager vi gerne højde for dette også.

Typiske instrumenttyper

 • Skydelære
 • Mikrometerskrue
 • Glatte kontrolringe
 • Glate kontroldorne
 • Gevindkontrolringe
 • Gevindkontroldorne
 • Måleure
 • Måleklodser
 • Måleplaner
 • Planglas
 • Målestok
 • Målebånd
 • Højdemåler
 • Længdetransducer
 • Målemaskine
 • Profilprojektor
 • Ruhedsmålere

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af instrumenter der måler temperatur og luftfugtighed. Vi er uafhængige af producenter, og er i stand til at supportere alle fabrikater og instrumenttyper.

Programmet inkluderer mindre udstyr, som laboratorietermometre og dataloggere, samt varmeskabe, klimakamre og tørrum. Endvidere leverer vi kalibrering og regenerering af "fixpunkt" fugtighedssalte. Eftersom fugtighedsmålere ofte kommer med en indbygget temperaturmåler, anbefaler vi at temperatur og fugtighed kalibreres på samme tid.

Kalibrering i "våde områder"

Hos Element Metech specialiserer vi os i kalibrering og måling af luftfugtighed i såkaldte "våde områder". Dette er områder med 5 - 95 % RH, og med en temperatur på +15 til +30 °C.

Typiske instrumenttyper

 • Termometer
 • SPRT, PT100, PT1000
 • Termoelement
 • TC sensor
 • Udlæsningsenhed til temperatursensor
 • Dugpunktsmåler
 • Væskefyldt termometer
 • Datalogger for temperatur
 • Datalogger for fugtighed
 • Termo-/ hygrometer
 • Termo-/ hygrograf
 • IR-termometer
 • Kalibreringsbad
 • Tørblokkalibrator
 • Klimakammer
 • Varmekammer (ovn)
 • Tørrum
 • Hygrometer

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team

Element Metech leverer sporbare og akkrediterede kalibreringer af elektriske DC/LF eller elektriske HF/mikrobølge instrumenter op til 50 GHz. Vi er uafhængige af andre forhandlere, og er i stand til at supportere alle fabrikant- og instrumentyper.

Typiske instrumenttyper

 • Multimeter
 • Elektronisk belastning
 • Kalibratorer
 • Spoler
 • Resistanser
 • Kapacitanser
 • Tangamperemetre
 • Shunts
 • Strømforsyninger
 • Højspænding
 • Meggere
 • ESD
 • Oscilloskop
 • Oscillator
 • Audioanalysator
 • Forvrængningsanalysator
 • Funktionsgenerator
 • Pulsgenerator
 • Logikanalysator
 • Bit-fejls-tester
 • FFT-analysator
 • Medicinsk udstyr
 • Avionic-udstyr
 • Signalgenerator
 • Sweepgenerator
 • Netværksanalysator
 • Spektrumanalysator
 • Modulationsanalysator
 • Radiokommunikations-testsæt
 • Strømmåler
 • Strømsensor
 • Tæller
 • Forstærker
 • Attenuator
 • EMC

 

Service

Vi er stolte over vores fleksibilitet og omfattende kompetencer. Hvis den ønskede service ikke er tilgængelig tæt på din adresse, vil vi selvfølgelig arrangere den nødvendige logistik inden for Element Metech , for at hjælpe dig med alle dine behov inden for kalibrering, service og måleteknik.

Element Metech er den eneste kontakt, De har brug for, når det kommer til kalibrering, service og administration af måleudstyr.

Kontakt vores team